/  04.nov.2020 13:59:08  /  2 min

Økt kontroll med jevnere kontantstrøm

Med en jevn og balansert kontantstrøm får du ikke bare en økonomisk trygghet – du får også større handlingsrom. Vi lister opp tiltakene som styrker kontantstrømmen og gir deg bedre kontroll over din virksomhet.

rossinoblogg

Å kartlegge alle betalingsstrømmer inn og ut av selskapet, er alfa og omega når du vil skape en jevnere kontantstrøm. Først når du har gjort det, kan du utarbeide en kontantstrømsprognose og ut fra den se hvor stor buffer du behøver i kassen for å dekke det gapet som iblant kan oppstå mellom inn- og utbetalinger. Men før du utformer bufferen for kassen din, bør du stille et par spørsmål.

Hvilket buffernivå er det rimelig at du legger deg på? Er likviditetsbehovet ulikt for ulike sesonger? Finnes det perioder med stor risiko for spesielt anstrengt likviditet? Ta utgangspunkt i dette og tilpass bufferen deretter. Men husk at en for stor buffer kan bli kostbar i lengden, ettersom du da binder kapital som hadde kunnet gjøre større nytte gjennom investering eller utvikling.

Kort ned betalingstiden …

En vanlig årsak til en ujevn kontantstrøm er at kundene dine har lange betalingsvilkår samtidig som underleverandørene dine har korte. En god start er derfor å gå gjennom underleverandørenes vilkår. De har kanskje samarbeidet med deg i noen år slik at det er mulig å reforhandle både prisbilde og betalingsvilkår. Deretter kan du se over vilkårene for kundene dine. Er det mulig å korte ned betalingstiden? En alternativ løsning kan være å tilby en viss rabatt til kunder som betaler tidligere. Men sørg for at rabatten er rimelig og ikke påvirker omsetningen din negativt.

.... og fakturer tidligere

Å fakturere kontinuerlig og umiddelbart etter utført arbeid – i stedet for å vente til månedsskiftet – er det første steget hvis du vil ha tidlige betalinger. Ved lengre oppdrag er det en fordel å fakturere i omganger slik at du får en mer stabil inntektsstrøm. I de tilfellene der betalingen har en tendens til å drøye og det ikke er mulig å forhandle ned betalingstiden, kan factoring være en løsning for å frigjøre kapital.

Tid for ekstern finansiering?

Hvis du vil søke om ekstern finansiering, er det viktig at du tar hensyn til noen kritiske faktorer. En grunnforutsetning er at du på en konkret måte kan forklare behovet for finansiering før du bestemmer deg for en egnet finansieringsløsning sammen med en ekstern aktør. Ellers er det fare for at du pådrar deg en gjeld som du ikke klarer å håndtere.

Utjevne kontantstrømmen med factoring

Som tidligere nevnt kan factoring – det vil si finansiering av fakturaer – være et godt alternativ for å utjevne kontantstrømmen eller frigjøre kapital i perioder med sterk vekst eller andre utfordringer. Her er det mye å velge mellom: fakturakjøp, fakturabelåning og factoring med eller uten regress.

Les mer i Lønnsomhetsguiden her

Bedriftsbloggen

Prenumerera på bloggportal