Med en jevn og balansert kontantstrøm får du ikke bare en økonomisk trygghet – du får også større handlingsrom. Vi lister opp tiltakene som styrker …
Selskap med sesongbetonte produkter møter utfordringer som andre selskap slipper. De har intensive salgsperioder etterfulgt av måneder med svært lav omsetning. …
I hvilken grad vil virksomhetens økonomi bli påvirket dersom kredittiden reduseres med seks dager? For å finne ut hvor mye kapital som frigjøres når …
Fra tallekspert til strategisk rådgiver. De siste årene har forskjellen mellom en tradisjonell og moderne CFO blitt stadig tydeligere. VD i Collector, Martin …
Bedriftsbloggen

Abonner på bedriftsbloggen