/  06.okt.2020 13:06:45  /  2 min

Hva krever en VD av en CFO i dag?

Fra tallekspert til strategisk rådgiver. De siste årene har forskjellen mellom en tradisjonell og moderne CFO blitt stadig tydeligere. VD i Collector, Martin Nossman, redegjør for hvordan økonomisjefens rolle har endret seg.

Hva krever en VD av en CFO i dag?

Martin Nossman har arbeidet i banksektoren det meste av sitt yrkesaktive liv. Siden starten av karrieren på slutten av nittitallet har bransjen gjennomgått en rekke forandringer. Etter finanskrisen i 2008 ble reguleringen av finansmarkedet skjerpet. Samtidig har digitaliseringen gitt opphav til nye innovasjoner som har forvandlet bransjen fullstendig.

Også de ansattes roller har blitt mer avanserte i takt med utviklingen. De siste tiårene har Martin hatt flere ledende stillinger der han har jobbet tett med økonomisjefer. Han mener at CFO er en av de rollene som har endret seg mest de siste årene.

– Som CFO i en bank har du langt større ansvar i dag enn hva du hadde for tjue år siden. Tradisjonelt har økonomisjefen hatt en rapporterende funksjon, men i dag er en CFO direkte involvert i strategiarbeidet i bedriften.

Større krav til dagens økonomisjefer

Mange av de beslutningene som tas av ledergruppen baserer seg på nøkkeltall og analyser som utarbeides av økonomiavdelingen. For en tradisjonell CFO innebar det i prinsippet å presentere en situasjonsrapport om bedriftens økonomi. I dag har det en helt annen betydning.

Med digitale verktøy kan vi samle inn mer nøyaktige data. Det gir økonomisjefen de rette forutsetningene for å gjennomføre avanserte analyser. Med denne kunnskapen mener Martin at økonomisjefen har blitt en viktig sparringspartner i det strategiske arbeidet.

– Samtidens økonomisjefer er en av adm.dir. sine viktigste rådgivere. De har oversikt over omverdenen, ser hva konkurrentene gjør og samler inn data som underlag for å fatte strategiske beslutninger.

Økonomisjefen har ikke lenger bare ansvar for å rapportere hvordan selskapet har prestert historisk, men skal også kunne forvandle data til fremtidsscenarier. Med sin kunnskap skal CFO kunne motivere overfor ledelsen hvorfor forretningsmodellen bør justeres eller hvorfor en konkurrent bør kjøpes opp.

Hvilke tre kompetanser kjennetegner en moderne CFO?

For at samarbeidet mellom adm.dir. og CFO skal fungere så godt som mulig er det viktig at CFO har den rette kompetansen. Ifølge Martin er det tre viktige egenskaper som kjennetegner den moderne økonomisjefen.

Engasjert

En moderne CFO må ha interesse for forretninger, omverdensanalyse og trender. Dels skal personen ha satt seg godt inn i bransjen og holde seg oppdatert på de siste markedstrendene. Men for å lykkes i rollen må personen også engasjere seg i å drive og utvikle virksomheten.  

Strategisk

Mens en tradisjonell CFO hadde til oppgave å rapportere kunnskap basert på historiske data, må dagens økonomisjef ha evnen til å forvandle data og skissere fremtidsscenarier. Det kan være en vanskelig omstilling for mange. Men å være strategisk er en forutsetning for å lykkes i dagens rolle som CFO.

Ydmyk

Som nevnt tidligere, spiller økonomiavdelingen er viktig rolle når ledelse skal fatte beslutninger. Som leder for økonomiavdelingen er det derfor viktig å være ydmyk og lytte til alle i teamet som kan bidra til mer nøyaktige analyser.

Nøkkeltall brukes som et redskap for å styre virksomheten i riktig retning. Men hvilke nøkkeltall bør du fokusere på? Last ned vår guide om hvordan du forbedrer nøkkeltallene som skaper et sunt og lønnsomt selskap.

Guide: Slik forbedrer du nøkkeltallene dine

Bedriftsbloggen

Prenumerera på bloggportal