/  06.okt.2020 13:08:26  /  2 min

Hvor mye tjener jeg på å redusere kredittiden?

I hvilken grad vil virksomhetens økonomi bli påvirket dersom kredittiden reduseres med seks dager? For å finne ut hvor mye kapital som frigjøres når kredittiden reduseres, starter du med å regne ut den gjennomsnittlige kredittiden.

Bloggartikel_kredittider-1

Hvor lang perioden er fra faktureringstidspunktet til betalingstidspunktet har stor innvirkning på økonomien. Den som har lengre kredittid enn nødvendig, binder opp kapital som i sin tur kan føre til et likviditetsproblem. Ved å redusere kredittiden kan foretak frigjøre kapital, som kan brukes til f.eks. å videreutvikle virksomheten.

Følg utregningene nedenfor for å regne ut hvor mye du kan tjene på å redusere kredittiden.

Regn ut din gjennomsnittlige kredittid 

Gitt kredittid er et nøkkeltall som viser den gjennomsnittlige kredittiden foretaket tilbyr sine kunder. Regn ut gitt kredittid ved å summere alle eksisterende kundefordringer. Deretter deler du summen av kundefordringene på årsomsetningen. Til slutt multipliserer du med antall dager i året, 365.

Gitt kredittid = kundefordringer / årsomsetning × 365

En bedrift som har kundefordringer på 1 MNOK og omsetter for 10 MNOK har en gjennomsnittlig kredittid på 36,5 dager.

Kredittid binder kapital 

Jo lengre kredittiden er, desto mer kapital binder selskapet opp. For å regne ut hvor mye du kan tjene på å redusere kredittiden, bestemmer du først hvor mange dager du vil redusere kredittiden med. Deretter multipliserer du antall reduserte dager med årsomsetningen. Til slutt deler du på antall dager i året: 365.

Hvor mye kapital som frigjøres hvis du reduserer kredittiden med X antall dager =
reduserte dager x årsomsetning / 365

Ved å redusere kredittiden med 6,5 dager, frigjøres 178 082 kr. Se utregning nedenfor.

6,5 dager × 10 MNOK / 365 = 178 082 kr

Redusert kredittid øker likviditeten

Det innebærer at selskapet binder opp 178 082 kr i kundereskontro hvert år. Dette er penger som kunne ha vært brukt i virksomheten og generere en avkastning. Ved å redusere kredittiden med 6,5 dager har selskapet 178 082 kr som kan brukes til å finansiere en vekstsatsing, ansette personell eller utvikle nye produkter eller tjenester.

Ved å redusere avtalt kredittid kan du øke likviditeten. Vil du lese mer om viktige nøkkeltall? Last ned vår guide om hvordan du forbedrer nøkkeltallene som skaper et sunt og lønnsomt selskap.

Guide: Slik forbedrer du nøkkeltallene dine

Bedriftsbloggen

Prenumerera på bloggportal