/  23.jan.2020 08:15:00  /  2 min

Nøkkeltall – hvorfor er de viktige?

Nøkkeltallene gjør det enklere å analysere og forstå bedriften din. Framfor alt kan du sammenligne ulike kostnader opp mot hverandre på en effektiv måte. Men hvilke nøkkeltall er viktige, og hvordan kan man forbedre dem? Her kommer noen gode råd.

nyckeltal_nyhetsbrev

Ved å se på bedriftens nøkkeltall blir det enklere å måle tallene mot oppsatte mål og se hvordan virksomheten går generelt. Det blir også enklere å sammenligne seg med konkurrenter og få et bilde av hvordan ulike kostnader ser ut i forhold til hverandre. Kanskje går salget bra, men du har unødvendig høye lagerkostnader i forhold til hva du selger? Nøkkeltallene hjelper deg rett og slett å analysere og forstå bedriften din bedre.

Nøkkeltall som beslutningsgrunnlag

Nøkkeltall brukes imidlertid også som beslutningsgrunnlag for økonomiske forandringer og analyser. Hvordan nøkkeltallene ser ut, blir dermed interessant for potensielle investorer og partnere, og kan fungere som beslutningsgrunnlag hvis du ønsker å ta opp lån hos en bank, eller en leverandør vil begynne å samarbeide med deg. Gode nøkkeltall gir dessuten en bedre forhandlingsposisjon mot selskaper som stiller kreditt.

Nøkkeltallene dine vil altså være avgjørende for framtidige relasjoner. Hvilke nøkkeltall som er viktigst, varierer fra bransje til bransje, men det er noen som alltid er viktige uansett hvilken bransje du er i:

Fortjenestemarginer: Bedriftens fortjeneste i forhold til omsetning.
Avkastningsmål: Måler hvordan du forvalter kapitalen din. Disse tallene kan sammenlignes med å plassere penger på en annen måte enn i en bedrift, for eksempel i aksjer.
Kasselikviditet: En bedrifts kortsiktige betalingsevne. 
Soliditet: Hvor mye av bedriftens ressurser som er finansiert med egenkapital.

Forbedre nøkkeltallene dine

Det finnes måter du kan forbedre nøkkeltallene dine på. For å jobbe med likviditeten kan du for eksempel prøve å forhandle fram lengre betalingsvilkår hos leverandørene dine og kortere betalingsvilkår hos kundene dine. I enkelte bransjer er det kanskje standard praksis med 90 dagers betalingsvilkår. I så fall kan det være vanskelig å forhandle om betalingsvilkår. Da kan det være lurt å selge eller belåne fakturaene dine i stedet for å få en bedre kontantstrøm.

Lurer du på hvordan du kan forbedre de viktigste nøkkeltallene for bedriften din? Last ned guiden:

Guide: Slik forbedrer du nøkkeltallene dine

Bedriftsbloggen

Abonner på bedriftsbloggen