/  06.okt.2020 13:14:08  /  2 min

Utfordringen med sesongvariasjoner

Selskap med sesongbetonte produkter møter utfordringer som andre selskap slipper. De har intensive salgsperioder etterfulgt av måneder med svært lav omsetning. Men med et gjennomtenkt budsjett og en god finansieringspartner trenger du ikke være bekymret.

Bloggartikel_säsong

Eirik Stokmo har jobbet tett med selskaper som har sesongvariasjoner, og vet hvor tøft det kan være. Men det finnes smarte måter som gjør at også de med kraftig sesongvariasjon kan få en jevn og stabil kontantstrøm. Her svarer han på ni spørsmål om sesongvariasjoner.

Hva vil det si at et selskap har sesongvariasjoner?

Sesongvariasjon forekommer i selskaper som selger produkter som er populære visse tider på året, som sommer- eller vinterstid, for eksempel skiutstyr, sykler, badeklær og is. Det er også vanlig i byggebransjen, siden mange prosjekter foregår om sommeren.

Hvorfor er det en utfordring med sesongbetonte produkter?

Foretak i dette segmentet har ofte intensive salgsperioder med høye inntekter noen måneder i året, etterfulgt av en periode der salget er mye lavere. Da ligger fokuset på å bygge opp lageret og produsere varer, noe som innebærer store kostnader og ingen inntekt. Samtidig er lønn, leie og drift en konstant utgift. I disse periodene kan det være vanskelig for selskaper å gå rundt siden de ikke har likviditet.

Hva er den største utfordringen?

Den største utfordringen er å få en jevn kontantstrøm og beholde likviditeten i selskapet uansett årstid.

Finnes det tiltak selskapet kan gjøre selv for å få jevnere kontantstrøm?

Som selskap kan du planlegge og budsjettere salget ditt. Det kan være effektivt å jobbe med tilbud som 2 for 1 og andre kampanjer i lavsesongen for å rydde lageret og bli kvitt mengder av produkter som snart blir fjorårets modell.

Hvilke tiltak kan man gjøre ved hjelp av en finanspartner?

Finansiering av fakturaer, altså factoring, gir god kassabeholdning uansett tid på året. I perioder når selskapet har høysesong kan pengene brukes til investeringer som å bygge ut lageret, ansette personell eller foreta ulike omorganiseringer.

Hva er det viktig å tenke på når man skal velge finanspartner?

Velg en partner som har tro på selskapet ditt. Har man en ambisjon om å vokse sammen, har samarbeidet en tendens til å bli jevnbyrdig, og begge parter føler at de vinner på det. Dessuten er det viktig at partneren forstår hele forretningsdriften, altså ikke bare selskapet, men også selskapets kunder. Hvis forretningsforståelsen mangler, er det fare for at finanspartneren tar beslutninger på feil grunnlag.

Er utfordringene like store uansett om man har et lite eller stort selskap?

Selskap med sesongvariasjoner har utfordringer uansett størrelse, men utfordringene ser naturlig nok forskjellige ut avhengig av forutsetningene. Store selskaper krever ofte større kontantbeholdning, mens mindre selskaper har mindre marginer på solgte varer, noe som gjør at de er mer prisfølsomme.

Hvor viktig er finansieringsgraden hvis du får hjelp av en partner?

Høy finansieringsgrad på lager eller faktura kan være avgjørende for å holde liv i selskapet.

Har du 70 % finansiering av en faktura på dag én, men må vente 90 dager på de resterende 30 % (når sluttkunden har betalt), mangler en stor del av fakturaens verdi. Ved 100 % finansiering får selskapet betalt fra dag én og kan være raske med betalinger mot sine leverandører, og på den måten få rabatt på innkjøpene. Dersom et selskap med svak likviditet får en stor ordre, som for eksempel å bygge ti maskiner, og selskapet kun har penger nok til å kjøpe inn materialer og arbeidskraft til syv maskiner, er det fare for at de må takke nei til oppdraget. Finansieringsgraden kan altså være avgjørende for hvorvidt du kan takke ja eller nei til oppdrag.

Guide: Slik forbedrer du nøkkeltallene dine

Bedriftsbloggen

Prenumerera på bloggportal