/  09.jan.2020 09:22:34  /  2 min

Vekstbedriftenes utfordringer

Bedrifter i vekst støter ofte på utfordringer – det er lett å se seg blind på salget og glemme helheten. I løpet av mine år som revisor har jeg lært meg ett og annet som kan være til hjelp for bedrifter i kraftig vekst.

tillväxtbolagensutmaningar-blogg

Jeg heter Sven Cristea og går iblant under navnet #Tillväxtrevisorn (vekstrevisoren) på grunn av mitt omfattende arbeid med vekst- og oppstartsbedrifter. Jeg har jobbet som revisor i 10 år og er autorisert revisor hos KPMG i Göteborg og Stockholm – et av verdens fremste revisjons- og rådgivningsselskaper. Jeg har sett hvilke utfordringer vekstbedrifter møter på, og jeg vet at det finnes mange blindspor. Her får du mine tips til hvordan bedriften din kan få en smidig vekstreise.

Følger alle deler med når bedriften vokser?

Det største problemet til mange vekstbedrifter er at organisasjonen har problemer med å holde tritt når bedriften vokser raskt. Problemene handler ofte om spørsmål som styring og oppfølging av virksomheten på lønnsomhetsnivå. De fleste vekstbedrifter har nemlig god kontroll på omsetningen, men når det handler om bruttofortjeneste og resultat før skatt, er ikke interessen like glødende.

For å forstå hvordan det går for bedriften din, hva du faktisk tjener penger på, og hvordan nøkkeltallene ser ut, trenger du gode styringsmodeller. Det er en viktig støtte for bedriftsledelsen og styret når de skal ta avgjørelser. På den måten kan de se hvilke produkter, produktgrupper og geografiske markeder som er mest lønnsomme.

Du selger bra – men selger du riktig?

Du vet hvordan salget går og hvilke produkter som selger best. Men hvordan vet du at du selger riktige produkter? Et annet utvalg eller et smalere sortiment hadde kanskje gjort tallene enda bedre. Min erfaring er at mange undervurderer betydningen av kapitalbinding. For hva er egentlig mest lønnsomt – et lager fullt av produkter der bare en tredjedel selger bra, eller et lager med færre produkter og kontinuerlig omsetning?

Mange bedrifter har stålkontroll på omsetning og likviditet, men har bare fokus på å selge så mye som mulig. Det er lett å glemme at hvert produkt som kjøpes inn, binder opp penger. Det kan over tid føre til feil beslutninger, og det er derfor viktig å analysere tallene og våge å både velge og velge bort.

Få hjelp av finansieringspartnere

Når det gjelder hvordan likviditeten påvirkes av kapitalbinding i varelager og kundefordringer, er det mye man kan gjøre sammen med en god finansieringspartner. Alle bedrifter er forskjellige. Derfor er det viktig å skreddersy en løsning som er tilpasset dine behov. Det kan ofte være en god idé å kombinere for eksempel faktoring med en kassekreditt for å kunne møte ulike behov ved ulike anledninger.  

I tillegg til finansieringspartneren din kan det også være en god idé å benytte andre aktører som et supplement, som ALMI eller Exportkreditnämnden. ALMI er en statlig eid bedriftspartner. De har som mål å hjelpe små bedrifter å vokse og tar ofte større risiko enn banker. Exportkreditnämnden bygger på samme prinsipper, men jobber hovedsakelig med å få bedrifter til å selge til andre land. Med sine ulike risikoprofiler er begge disse aktørene et perfekt finansieringssupplement for bedrifter i vekstfasen.

Ta beslutninger på riktig grunnlag

En annen viktig faktor for stabil vekst er god styring, slik at man til enhver tid vet hvordan det går i virksomheten. Det er ikke uvanlig at mindre vekstbedrifter ikke har full oversikt over bokføringen, og dermed ikke vet hvordan det går i bedriften. Hvis du ikke har tilgang til forrige måneds tall, er det fare for at du tar beslutninger på feil grunnlag eller gammel informasjon. Har du ikke oversikt over faste kostnader, er det fare for at du styrer skuta i feil retning. Med et underliggende system der du enkelt kan se bedriftens nøkkeltall, blir det enkelt å ta beslutninger om å bremse eller gi gass avhengig av omstendighetene. For å lykkes er det en fordel å ha samarbeidspartnere som forstår vekstbedrifter.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan forbedre nøkkeltallene dine, kan du laste ned Collector Banks nøkkeltallsguide. Guiden beskriver viktige nøkkeltall for ulike formål og hvordan du kan jobbe for å styrke dem.

Guide: Slik forbedrer du nøkkeltallene dine

Bedriftsbloggen

Abonner på bedriftsbloggen